Teenused

Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd

Katastriüksuste jagamine
Katastriüksuste liitmine
Katastriüksuste piiride muutmine
Kontrollmõõtmine (piirimärkide taastamine)

Geodeetiline mõõdistamine

Geodeetilised alusplaanid (geoalused ehk topod) erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks, ehitusloa taotlemiseks.
Ehitusjärgne kontrollmõõtmine (kasutusloa taotlemiseks)

Tegevuslitsentsid:

645 MA-k (maakorraldustööde litsents)
MTR reg. nr: EG10558430-0001
ehitusgeodeetilise tööd (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus)
ehitusgeodeetilise uuringud

Tehnilised vahendid:

Trimble R12i GNSS reaalaja GPS
Topcon elektrontahhümeeter
ZWCAD2023 joonestusprogramm 

Kui tekkis huvi, saada meile hinnapäring või võta meiega ühendust.